Informacje

Wady i zalety drewna

Drewno jako produkt naturalny cechuje się unikalnym, niepowtarzalnym walorem estetycznym, tworząc przy tym sprzyjający dla człowieka mikroklimat i atmosferę. Trzeba jednak liczyć się z tym, iż jest to zarówno wadą jak i zaletą, każdego wyrobu z drewna. Piękno i natura zawsze bowiem idą w parze z nieidelanościami, jakie z punktu widzenia człowieka posiada drewno. W związku z tym, jako klient powinieneś określić się z tym, jakie wady możesz zaakceptować, a jakie kategorycznie nie wchodzą dla Ciebie w grę.
Opierając się o techniczne warunki przedstawione poniżej, możesz wybrać dla siebie towar odpowiadający Twoim oczekiwaniom w stosunku „cena/jakość”. Dodatkową informację możesz pozyskać kontaktując się z naszym specjalistą.

Specyfikacja drewna

Produkty wykonane z drewna zostały sklasyfikowane i skategoryzowane, aby można było łatwiej zrozumieć i podzielić towary na grupy cenowe i jakościowe. Abyś jako wnoszący do swojego domostwa piękno i naturę tego wspaniałego daru przyrody jakim jest drewno, mógł zrobić to w sposób przemyślany, ułatwiamy Ci to zadanie podając normy, które musisz zaakceptować chcąc nabyć towar u nas.

Kryteria jakości dla produktów drewnianych zostały zapisane w niemieckich normach jakości DIN 68 126 T3.
Normy te obowiązują dla produktu klasy A oraz B o grubości 12,5 mm. W odniesieniu do innych profili i innych grubości obowiązują jedynie orientacyjne normy, które zostały zbudowane na bazie wyżej wymienionych. Niniejsze kryteria jakości obowiązują jedynie w odniesieniu do powierzchni widocznej co oznacza, że wada produktu, która nie będzie widoczna po jego montażu nie jest brana pod uwagę.

Regulamin

Tutaj możesz zapoznać się z Regulaminem.

Drewno profilowane: boazeria, podbitka, deska elewacyjna i podłogowa

Z powodu niemożliwych do uniknięcia pomyłek podczas sortowania niniejsze postanowienia mają zastosowanie do 95% partii produktów. Oznacza to, że pośród produktów kl. A może znajdować się do 5% produktów kl. B. Odpowiednio przy produktach kl. B możliwe jest występowanie do 5% produktów gorszej jakości z tym jednak zastrzeżeniem, że muszą one w pełni spełniać funkcje produktów kl. B. Produkty, które nie spełniają wymagań przewidzianych dla kl. B są określane jako odrzuty.

Cecha Klasa A Klasa B
sęki niedopuszczalne: wypadnięte sęki o średnicy większej niż 5 mm
dopuszczalne: zdrowe, wrośnięte sęki – małe, czarne lub z czarnym rantem (do 20 mm średnicy), co najmniej na jednej stronie wrośnięte do połowy- pojedyncze małe wypadnięte sęki na kantach i małe wykruszenia na kantach (o ile nie ma to wpływu na krycie – nie powstają prześwity)
niedopuszczalne: wypadnięte lub mocno wybite sęki o średnicy większej niż 20 mm (dopuszczalne w sośnie)
rysy niedopuszczalne: pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski
dopuszczalne: pęknięcia o długości nie przekraczającej szerokości deski i rysy typu „włos”
dopuszczalne: większe pęknięcia przechodzące przez całą grubość deski do max. długości 300 mm
rdzenie niedopuszczalne: większe rdzenie (ponad 4 mm szerokości)
dopuszczalne: małe rdzenie, nie dłuższe niż połowa długości deski max. przy 20% sztuk
dopuszczalne
wyciski w drewnie dopuszczalne: niewielkich rozmiarów wyciski w drewnie dopuszczalne
skręcenia włókien niedopuszczalne: widoczne skręcenia włókien dopuszczalne
żywica dopuszczalne: pojedyncze pęcherzyki żywicy o powierzchni nie większej niż 2,5 cm2 (nie więcej niż 3 szt na 1,5 m długości deski) dopuszczalne
zasmolone miejsca
(w przypadku sosny)
dopuszczalne: lekko zasmolone miejsca przy nie więcej niż 10% sztuk dopuszczalne
wrośnięcia kory niedopuszczalne: wrośnięcia kory dłuższe niż połowa szerokości deski dopuszczalne
miejsca zaatakowane
przez insekty
niedopuszczalne dopuszczalne: pojedyncze, przy nie więcej niż 5% sztuk
zgnilizna niedopuszczalne niedopuszczalne
uszkodzenia produkcyjne miarowo i dobrze strugane
dopuszczalne: pojedyncze zakołkowane miejsca i niewielkie uszkodzenia powstałe przy obróbce (np. lekka szorstkość przy sękach) – odłamania na spodnim (niewidocznym) wpuście profilu nie dłuższe niż 500 mm. Odłamania nie mogą osłabiać pióra. Obok normalnych dybli (kołków) stosuje się również tzw. kolki rdzeniowe, których powierzchnia przypomina sęk
miarowo i „pasująco” strugane
dopuszczalne: uszkodzenia powstałe przy obróbce, o ile możliwy jest montaż deski,
– zakołkowane miejsca,
– odłamania, o ile możliwy jest montaż deski i nie ma to istotnego wpływu na jej stabilność
przebarwienia dopuszczalne: niewielkie przebarwienia (do 10% widocznej powierzchni) przy nie więcej niż 10% sztuk dopuszczalne:przebarwienia i trwałe, zabarwione paski


Drewniana deska tarasowa

Aby pobrać specyfikację dla desek profilowanych z Modrzewia Syberyjskiego (tarasowe, elewacyjne i inne) oraz desek tarasowych ze Świerka Skandynawskiego/Syberyjskiego, kliknij tutaj.